Tài liệu, Video ôn thi Đại Học miễn phí

Tài liệu, Video ôn thi Đại Học miễn phí

Update ngày 7/7

các link video màu đỏ là các link đã được sửa, còn link tài liệu vẫn oke

Đây là tài liệu tổng hợp tài liệu và bài giảng tất cả cả các khóa học trực tuyến trên moon và Hocmai bao gồm các khoa PEN M, PEN I, PEN C được cập nhật hằng ngày

Mọi Người lưu lại bookmark tài liệu hình ngôi sao nhỏ phí trên góc phải để cập nhật hàng ngày nhé !

Cày tốt nhé các bạn !!!

1.Danh sách Video Cập Nhật

Hướng dẫn xem video, tải tài liệu

Các em bấm vào link , click vào ô “ Tôi không phải là người máy “ chờ 3s clink getlink

-Pen-M

Thầy Đặng Việt Hùng :

Chuyên Đề 1 : http://www.oni.vn/3Ekmd

Chuyên Đề 2 : http://www.oni.vn/g4Yx8

Chuyên Đề 3: http://www.oni.vn/Akqi1

-Thầy Hà-Tùng :

CHUYÊN ĐỀ 01: DAO ĐỘNG : http://www.oni.vn/aAhEt

CHUYÊN ĐỀ 02: SÓNG CƠ http://www.oni.vn/sNcGM

CHUYÊN ĐỀ 03. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU http://www.oni.vn/hGFud

CHUYÊN ĐỀ 04. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ http://www.oni.vn/mZ7DY

CHUYÊN ĐỀ 05. SÓNG ÁNH SÁNG http://www.oni.vn/cG3R6

CHUYÊN ĐỀ 06. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG http://www.oni.vn/HWozr

CHUYÊN ĐỀ 07. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ http://www.oni.vn/YzDC2

Dư đoán các câu hỏi trong kì thi quốc gia ( Thầy Tùng-Hà) http://www.oni.vn/nNxjH

– Thầy Vũ Khắc Ngọc

CHUYÊN ĐỀ 1http://www.oni.vn/SqGep

CHUYÊN ĐỀ 2http://www.oni.vn/UPNfg

CHUYÊN ĐỀ 3http://www.oni.vn/pMK6W

CHUYÊN ĐỀ 4http://www.oni.vn/rvvCN

CHUYÊN ĐỀ 5http://www.oni.vn/0IGSQ

CHUYÊN ĐỀ 6 http://www.oni.vn/aR06s

CHUYÊN ĐỀ 7 http://www.oni.vn/jAoWs

CHUYÊN ĐỀ 8 http://www.oni.vn/LZG9l

CHUYÊN ĐỀ 9 http://www.oni.vn/4OFal

CHUYÊN ĐỀ 10 http://www.oni.vn/7H9jV

CHUYÊN ĐỀ 11 http://www.oni.vn/92pf8

CHUYÊN ĐỀ12 http://www.oni.vn/XkA2D

CHUYÊN ĐỀ13 http://www.oni.vn/Icl0E

CHUYÊN ĐỀ14 http://www.oni.vn/FAJu8

PenC

 • Thầy Đặng Việt Hùng :
 • CHUYÊN ĐỀ 01. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ http://www.oni.vn/RpFS3
 • CHUYÊN ĐỀ 02. SÓNG CƠ HỌC http://www.oni.vn/Nb0Le
 • CHUYÊN ĐỀ 03. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU http://www.oni.vn/peUZS
 • CHUYÊN ĐỀ 04. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪhttp://www.oni.vn/iLicp
 • CHUYÊN ĐỀ 05. SÓNG ÁNH SÁNG http://www.oni.vn/nKIcS
 • CHUYÊN ĐỀ 06. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNGhttp://www.oni.vn/R9tAP
 • CHUYÊN ĐỀ 07. VẬT LÍ HẠT NHÂN http://www.oni.vn/GHTYW
 • CHUYÊN ĐỀ 08. MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬT LÍ HAY VÀ ĐẶC SẮC http://www.oni.vn/iqjeM
 • CHUYÊN ĐỀ 09. MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐH CHỌN LỌC http://www.oni.vn/p6Mwj
 • Thầy Vũ Khắc Ngọc :
 • CHUYÊN ĐỀ 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ http://www.oni.vn/cd498
 • CHUYÊN ĐỀ 2. CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC http://www.oni.vn/IvHXR
 • CHUYÊN ĐỀ 3. HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT http://www.oni.vn/3Vfoe
 • CHUYÊN ĐỀ 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ http://www.oni.vn/HTtNi
 • CHUYÊN ĐỀ 5. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ http://www.oni.vn/tPTvj
 • CHUYÊN ĐỀ 6. LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ KIM LOẠhttp://www.oni.vn/lHxzt
 • CHUYÊN ĐỀ 7. LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ PHI KIMhttp://www.oni.vn/WAGfT
 • CHUYÊN ĐỀ 8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC VÔ CƠ http://www.oni.vn/SYzXc
 • CHUYÊN ĐỀ 9. TỔNG HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN QUAN TRỌNG http://www.oni.vn/bkz46
 • Tài liệu http://www.oni.vn/q9qVU
 • Thầy LBTP :
 • Chuyên đề 01. Hình học không gian http://www.oni.vn/6oxUQ
 • CHUYÊN ĐỀ 02. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN http://www.oni.vn/CnKL6
 • CHUYÊN ĐỀ 03. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT http://www.oni.vn/BpLQp
 • CHUYÊN ĐỀ 04. TÍCH PHÂN http://www.oni.vn/r76ig
 • CHUYÊN ĐỀ 05. HÌNH HỌC TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANhttp://www.oni.vn/zJBEb
 • CHUYÊN ĐỀ 06. SỐ PHỨC http://www.oni.vn/0MPzu
 • CHUYÊN ĐỀ 07. PT, BPT, HPT ĐẠI SỐhttp://www.oni.vn/lnuEz
 • CHUYÊN ĐỀ 08. HÌNH HỌC TOẠ ĐỘ PHẲNGhttp://www.oni.vn/P0Sro
 • CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC http://www.oni.vn/DFEHc
 • CHUYÊN ĐỀ 10. TỔ HỢP – XÁC SUẤT http://www.oni.vn/mloWe
 • Pen C Sinh thầy Quang ANh
 • Chuyên đề 01 Ôn Tập kiến thức về DTH phân tử(ADN,ARN,protein) http://www.oni.vn/oHc8H
 • Chuyên đề 02 Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử http://www.oni.vn/zGr3R
 • Chuyên đề 03 Cơ sở vật chất và cơ sở di truyền ở cấp độ tế bào http://www.oni.vn/MA5wp
 • Chuyên đề 04 Quy luật di truyền http://www.oni.vn/t0E9c
 • Chuyên đề 05 Di truyền học quần thể http://www.oni.vn/zLigm
Xem thêm:  BÍ MẬT ĐỀ THI ĐẠI HOC PHẦN AXIT + ESTE + LIPIT

Moon

Toán (ĐVH)

-V1 :

1-HÌNH HỌC KHÔNG GIAN http://ouo.io/LX0Op

2- HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN http://ouo.io/5HeLo

3- PHƯƠNG TRÌNH,BẤT PHƯƠNG TRÌNH VA HỆ MŨ LOGA http://ouo.io/M2rkx

4- PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN http://ouo.io/wSRXNO

5- TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG http://ouo.io/HVnpw

6 – SỐ PHỨC , TỔ HỢP , GIỚI HẠNhttp://ouo.io/SpnGH

7- PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC http://ouo.io/wN6xM

9-PHƯƠNG TRÌNH, BPT VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH http://ouo.io/hE57u

-Luyện Đề :http://ouo.io/QgMQz

-Tổng Ôn + Nâng cao : http://www.oni.vn/Lu36k

Hóa ̣(Lê Phạm Thành )

-V1 : http://www.oni.vn/HVwk1

-Luyện Đề : http://www.oni.vn/zmE19

– Tổng ôn : http://ouo.io/oHe3uj

TỔNG ÔN HÓA

01-Tổng ôn tập Lý thuyết phản ứng Hữu Cơ_P1_http://www.oni.vn/U1Lpg

02-Tổng ôn tập Lý thuyết phản ứng Hữu Cơ_P2_http://www.oni.vn/PV40S

07-Thi online – Tổng ôn tập Lý thuyết phản ứng Hữu Cơ_P123 http://www.oni.vn/h5Mqb

09-Tổng ôn Nguyên tử – Bảng tuần hoàn – Liên kết hoá học_P1 http://www.oni.vn/q6Rgy

11-Tổng ôn Lý thuyết phản ứng trong hoá học Vô Cơ_P1http://www.oni.vn/J7tLc

15-Tổng ôn tập Danh pháp hợp chất Hữu Cơ_P1http://www.oni.vn/uOBoV

16-Tổng ôn tập Danh pháp hợp chất Hữu Cơ_P2http://www.oni.vn/BcoFU

17-Tổng ôn tập Danh pháp hợp chất Hữu Cơ_P3http://www.oni.vn/ixasJ

22-Kĩ thuật xác định nhanh số đồng phân_P1http://www.oni.vn/RLRzb

23-Kĩ thuật xác định nhanh số đồng phân_P2http://www.oni.vn/0Gpp9

29-Phương pháp Biện luận xác định CTPT của hợp chất hữu cơ http://www.oni.vn/8E80H

45-Phương pháp giải bài tập Phân biệt – Nhận biết – Tách chất http://www.oni.vn/igDAX

-Nâng Cao : http://www.oni.vn/MTwF8

Lý (Nguyễn Thành Nam )

-v1 : http://www.oni.vn/u9K3o

Luyện Đề : http://www.oni.vn/7pVqh

 

~~~~~ Một Số Tài Liệu Hot ~~~~~~

Sách : Tuyển Tập 25đề thi thử môn lý các trường chuyên qua các năm http://www.oni.vn/dFLxC

Xem thêm:  CHUYÊN ĐỀ MÔ PHỎNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Tài liệu : PP hệ số bất định giải hpt : http://www.oni.vn/Uys46

Sách Tuyển Tập OXY đặc sắc của thầy Nguyễn Minh Tiến : http://www.oni.vn/ft30o

Tuyển Chọn 100 HPT năm 2014-2015 Full : http://www.oni.vn/mOl5y

Lý thuyết hóa học thực tiễn : http://www.oni.vn/MrH7Q

PP luyện đề hiệu quả : http://www.oni.vn/SECVN

ChinhPhục BĐT trong đề thi THPT Quốc gia ( Lovebook) : http://www.oni.vn/GWsCo

Tuyển Chọn 50 đề thi thử thầy Đặng Thành Nam  http://www.oni.vn/sUNMQ

 

Tài Liệu Giải PT – HPT của thầy Đặng Việt Hùng Full

Liên Hợp : http://www.oni.vn/umDKV

Liên Hợp p2 : http://www.oni.vn/IbPQT

Hàm Số : http://www.oni.vn/t4k63

http://www.oni.vn/D7W7c

http://www.oni.vn/fKGrr

PT-HPT Đặc Sắc của thầy ĐVH : http://www.oni.vn/pFCpY

PP Thế p1 : http://www.oni.vn/QVEgA

PP thế p2 : http://www.oni.vn/kt9lE

Ârn Phụ p1 : http://www.oni.vn/oZCY0

Ẩn Phụ p2 : http://www.oni.vn/jtW9c

Ẩn Phụ p3 : http://www.oni.vn/XzmB0

Sách : Tuyển Tập 25đề thi thử môn lý các trường chuyên qua các năm http://www.oni.vn/dFLxC

Tài liệu : PP hệ số bất định giải hpt : http://www.oni.vn/Uys46

Sách Tuyển Tập OXY đặc sắc của thầy Nguyễn Minh Tiến : http://www.oni.vn/ft30o

Tuyển Chọn 100 HPT năm 2014-2015 Full : http://www.oni.vn/mOl5y

Lý thuyết hóa học thực tiễn : http://www.oni.vn/MrH7Q

PP luyện đề hiệu quả : http://www.oni.vn/SECVN

ChinhPhục BĐT trong đề thi THPT Quốc gia ( Lovebook) : http://www.oni.vn/GWsCo

Các bạn có thể tham khảo các khóa học và tài liệu tại : http://www.oni.vn/OsdGB

Đặng Thành Nam

Đề 1 : http://www.oni.vn/LX9xs

Đề 2: http://www.oni.vn/NdXNA

Đề 3 :http://www.oni.vn/domSS

Đề 4http://www.oni.vn/Us1mt

Đề 5 : http://www.oni.vn/s4sl6

Đề 6 : http://www.oni.vn/yOJHI

Đề 7: http://www.oni.vn/Fu1wm

Đề 8:http://www.oni.vn/6vR09

Đề 9: http://www.oni.vn/EzqwB

Đề 10: http://www.oni.vn/C70zh

Đề 11 :http://www.oni.vn/ghp1Q

Đề 12 :  http://www.oni.vn/kHaeX

Đề 13: http://www.oni.vn/ibBHf

Đề 14: http://www.oni.vn/OpITL

Đề 15: http://www.oni.vn/FCCEn

Đề 16: http://www.oni.vn/7NBrx

Đề 17: http://www.oni.vn/4a6r6

Đề 18: http://www.oni.vn/kRlW7

Đề 19: http://www.oni.vn/iVq1K

Đề 20: http://www.oni.vn/Hewk2

 

Chúc mọi người thi tốt !

Siêu phẩm 90 đề  Hóa thầy Lê Phạm T hành http://www.oni.vn/tA02a

 

Vật Lý 7 ngày 7 điểm của thầy Chu Văn Biên

Tiết 1 : http://www.oni.vn/lsEZW

Tiết 2: http://www.oni.vn/Kt6bO

Tiết 3: http://www.oni.vn/Roe1w

Tiết 4 :http://www.oni.vn/pFSVN

PP xử lý số liệu : http://www.oni.vn/Nk5Zi

Độc Chiêu khoảng vân giao thoa 3 bức xạ :http://www.oni.vn/tWE35

– Thầy Nguyễn Thành Công :

01- Tính số lượng kiểu gen tối đa trong quần thể có ngẫu phối http://bit.ly/1JSyHk6

CHUYÊN ĐỀ 01. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ http://bit.ly/1HR9FQJ

CHUYÊN ĐỀ 02: QUY LUẬT DI TRUYỀN http://bit.ly/1LfFsK3

CHUYÊN ĐỀ 03. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ http://bit.ly/1JSyOw1

CHUYÊN ĐỀ 04. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI http://bit.ly/1Tsa5RY

CHUYÊN ĐỀ 05. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC http://bit.ly/1HR9OU7

– Thầy Lê Bá Trần Phương :

CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ http://bit.ly/1SmiNjf

CHỦ ĐỀ 2 .LƯỢNG GIÁC http://bit.ly/1LfFBgp

CHỦ ĐỀ 3: SỐ PHỨC+PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT http://bit.ly/1LfFC3V

CHỦ ĐỀ 4. TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG http://bit.ly/1JWNmsP

CHỦ ĐỀ 5 :HÌNH TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN http://bit.ly/1HRa2dY

CHỦ ĐỀ 7. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN http://bit.ly/1ffQJji

-Thầy  Anh Tuấn : http://bit.ly/1GMaadQ

– Cô Hoàng Anh : http://www.oni.vn/ggyA3

 

 

Viết một bình luận

Call Now ButtonGọi Tư Vấn - Học Thử Miễn Phí