Gia sư uy tín dạy kèm tại nhà Biên Hòa – Đồng Nai

Gia sư uy tín http://giasuuytinbienhoa.edu.vn dạy kèm tại nhà Biên Hòa – Đồng Nai

Gia sư Biên Hòa
Gia sư Biên Hòa

Bước 1: Gia sư lớp 1, gia sư lớp 2 Biên Hòa hướng dẫn Học sinh tự nghiên cứu: Trong bước này học sinh tự nghiên cứu bẳng cách đọc sách, đọc bài giảng, nghiên cứu tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị bài siminar…Rồi từ đó tự mình tìm tòi, khám phá và lĩnh hội kiến thức mà không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Ở đây học sính sẽ tự mình quan sát, mô tả, giải thích, phát hiện vấn đề, định hướng và giải quyết vấn đề, tự tìm ra kiến thức mới…sau đó tạo ra sản phẩm ban đầu mà sản phẩn này ở dạng thô sơ còn mang đậm tính cá nhân.

Bước 2: Học sinh tự thể hiện: Bước này đòi hỏi người học sinh tự thể hiện mình bằng văn bản, bằng lời nói, tự trình bày, bảo vệ kiến thức hay sản phẩm cá nhân ban đầu của mình. Và tự thể hiện thông qua việc đối thoại, giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè. Từ đó, tạo ra một sản phẩm có tính chát xã hội của cộng đồng lớp học. Bước này nhằm giúp cho sản phẩm của học sinh có tính chất khách quan hơn, thoát li tính chủ quan, phiến diện ở bước 1.

Bước 3: Học sinh tự kiểm tra, điều chỉnh: Bước này diễn ra sau khi học sinh tự thể hiện mình qua sự hợp tác trao đổi với thầy cô giáo, với bạn bè về vấn đề kiến thức đang học hay đã học và thầy cô giáo đưa ra kết luận. Học sinh lúc này sẽ xem xét lại mình sai hay thiếu sót ở điểm nào từ đó sửa chữa và bổ sung để hoàn thiện hệ thống kiến thức của mình.
Nhìn vào ba bước của quy trình tự học của học sinh chúng ta dễ dàng nhận thấy, thực chất quy trình “tự nghiên cứu – tự thể hiện – tự kiểm tra, tự điều chỉnh chính là con đường “phát hiện vấn đề, định hướng cách giải quyết và tiến hành giải quyết vấn đề học tập”.

Xem thêm:  Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà Biên Hòa

Gia sư uy tín dạy kèm tại nhà Biên Hòa – Đồng Nai chuyên dạy kèm Toán Tiếng Việt Tiếng Anh từ lớp 1-5, và dạy kèm các môn Toán Lý Hóa Anh cấp 2-cấp 3 . Luyện thi đại học trung học phổ thông Quốc Gia.

Visit Home Page

Viết một bình luận

Call Now ButtonGọi Tư Vấn - Học Thử Miễn Phí
test_ai