BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Trang chủ » Xem lớp dạy » Dạy kèm tại nhà Dĩ An

Dạy kèm tại nhà Dĩ An

Trung tâm gia sư Bình Dương chuyên dạy kèm các khu vực Dĩ An Bình Dương hay trung tâm Dạy kèm tại nhà Dĩ AnLớp dành cho sinh viên nữ dạy 2 tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên nữ dạy 2 tại Dĩ An
Môn dạy : Toán Tiếng Việt Tiếng Anh
Thời gian :5 buổi / tuần – vào buổi tối 6h mỗi buổi dạy 1 tiếng 30′
Lương : 1,500,000/ tháng
Yêu cầu: SInh viên nữ có kinh nghiệm
Địa chỉ : Trung tam hành chính Dĩ An

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

 

Lớp dành cho sinh viên nữ dạy 11 tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên nữ dạy 11 tại Dĩ An
Môn dạy : Toán 11 Cơ bản
Thời gian : 3 buổi / tuần – vào buổi tối 6h mỗi buổi dạy 1 tiếng 30′
Lương : 1,300,000/ tháng
Yêu cầu: SInh viên nữ có kinh nghiệm
Địa chỉ : Trung tam y tế Dĩ An

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

Lớp dành cho sinh viên dạy 1 tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên dạy 1 tại Dĩ An
Môn dạy : Toán Tiếng Việt lớp 1
Thời gian : 5 buổi / tuần – vào buổi tối 6h mỗi buổi dạy 1 tiếng 30′
Lương : 1,500,000/ tháng
Yêu cầu: SInh viên có kinh nghiệm
Địa chỉ : Trung tam y tế Dĩ An

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

 

Dành cho sinh viên dạy Toán Tiếng việt tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên dạy Toán Tiếng việt tại Dĩ An
Môn: Toán Tiếng việt lơp 1
Địa chỉ : Ngã tư Bình Trị
Thời gian: 5 buổi /tuần (dạy 1 tiếng 30p)
Lương: 1,400.000/ tháng
Số hs: 1
yêu cầu : sinh viên

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

Lớp dành cho giáo viên nữ dạy Văn tại Dĩ An

Lớp dành cho giáo viên nữ dạy Văn tại Dĩ An
Môn dạy: Ngữ Văn 9
Địa chỉ : Trung tam y tế Dĩ An
Thời gian: 2 buổi /tuần
Lương 1,200.000/ tháng

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

 

Lớp dành cho giáo viên nữ dạy Văn tại Dĩ An

Lớp dành cho giáo viên nữ dạy Văn tại Dĩ An
Môn dạy: Ngữ Văn 9
Địa chỉ : Trung tam y tế Dĩ An
Thời gian: 2 buổi /tuần
Lương 1,200.000/ tháng

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

 

Lớp dành cho gia sư dạy Hóa lớp 10 tại Dĩ An

Lớp dành cho gia sư dạy Hóa lớp 10 tại Dĩ An
Môn dạy: Hóa 10 – (chương trình cơ bản)
Địa chỉ : NGã 4 chiêu liêu
Thời gian: 3 buổi /tuần
Lương :1,800,000/ tháng (lương giáo viên) –
1,200,00/ tháng (lương sinh viên)
Số học sinh: 1

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

Lớp dành cho sinh viên nữ dạy lớp 7 tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên nữ dạy lớp 7 tại Dĩ An
Môn dạy: Toán Anh lớp 7
Địa chỉ : Ủy ban nhân dân Tân bình – Dĩ An
Thời gian: 2 buổi /tuần
Lương : 800,000/ tháng
Số học sinh: 1
Yêu cầu: sinh viên nữ chuyên khối A1

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

 

Lớp sinh viên dạy Toán Lý Hóa 10 tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên dạy lớp 10 tại Dĩ An
Môn dạy: Toán Lý Hóa 10 (chương trình cơ bản)
Địa chỉ : Khu hành chính Dĩ An
Thời gian: 3 buổi /tuần
Lương : 1,200,000/ tháng
Số học sinh: 1
Yêu cầu: Sinh viên kinh nghiệm

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”

Lớp sinh viên dạy Toán Lý Hóa Lớp 8 tại Dĩ An

Lớp dành cho sinh viên  dạy Toán Lý Hóa Lớp 8 tại  Dĩ An
Môn dạy: Toán Lý Hóa 8
Địa chỉ: Chợ Dĩ An
Thời gian: 3 buổi/tuần
Lương: 1, 200,000 / buổi
Số lượng : 1 học viên

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Bình Dương:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: Gia su Binh Duong
Facebook: gia su uy tin Binh Duong

Từ khóa tìm kiếm: “gia su binh duong, gia su tai nha binh duong”