BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Trang chủ » Bài Viết » [Hóa học] PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN NHANH DỰA VÀO ĐÁP ÁN

[Hóa học] PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN NHANH DỰA VÀO ĐÁP ÁN

Chuyên đề : PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN NHANH DỰA VÀO ĐÁP ÁN

Link Đầy Đủ

Chemistry

Ví dụ 1:(Dự bị ĐH -09) Đưa một hỗn hợp khí N2 và H2 có tỷ lệ 1: 3 vào tháp tổng hợp, sau phản ứng thấy thể tích khí đi ra giảm 1/10 so với ban đầu. Tính thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng.

A. 20%, 60%, 20% B. 22.22%, 66.67%, 11.11% C. 30%, 60%, 10%D. 33.33%, 50%, 16.67%
Hướng dẫn giải:
*Phương pháp thông thường
N2 + 3H2 2NH3
Ban đầu:   1 3
Phản ứng: a 3a 2a
Cân bằng: 1-a 3-3a 2a
Thể tích khí giảm : 2a
Theo đề: 2a/4=1/10 ® a=0.2 ® %N2 = 1 – 0.2 *100% = 22.22% ®chọn B
4 – 0.2 * 2

 

*Phân tích + Trong phản ứng có hiêu suất nhỏ hơn 100%, nếu tỷ lệ các chất tham gia phản ứng bằng đúng hệ số cân bằng phương trình thì sau phản ứng phần chất dư cũng có tỷ lệ đúng bằng hệ số cân bằng trong phản ứng. Cụ thể trường hợp này là 1:3. Do đó A và B có khả năng là đáp án đúng

+ Trong phản ứng tổng hợp amoniac, thể tích khí giảm sau phản ứng đúng bằng thể tích khí NH3 sinh ra, do đó, trong trường hợp này, %NH3 = 10% hỗn hợp đầu hay là 1/9 = 11.11% hỗn hợp sau.Do đó B là đáp án đúng.

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một axit X  thu được 0,6mol CO2 và 0,5 mol H2O.Công thức cấu tạo của X:

  1. (COOH)2 B. HOOC-(CH2 )2 -COOH C.  HOOC-CH2-COOH         D. HOOC-(CH2)3 -COOH

 

Phân tích: Dựa vào đáp án ta thấy tất các các axit là no hai chức công thức TQ là: C2H2n-2O4 có 2lk pi giống ankin(ankadien) nên nCO2 – nH2 O =0,6 – 0,5 = 0,1 = naxit pu ;

 

Số nguyên tử Cac bon = C = nCO2 = 0,5 = 5 =>Đáp án D naxit 0,1

 

Ví dụ 3🙁ĐH-07) Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lit CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên gọi của X là.

  1. a. isopropyl axetat b. etyl axetat c. metyl propionat              d. etyl propionat

 

Phân tích: Nhận thấy khối lượng muối > khối lượng este => gốc rượu trong este nhỏ hơn Na :23 nên gốc ancol là CH3 – (15) < 23 => Đáp án C đúng

 

Ví dụ 4: Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng mC:mO = 9:8. Cho este trên tác dụng với một lượng dd NaOH vừa đủ thu được một muối có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. CTCT este đó là

  1. HCOOCH=CH2. B. HCOOC≡CH. C. HCOOC2H5.        D. CH3COOCH3

 

Phân tích: Không cần giải nhận thấy khối lượng muối > khối lượng este => gốc rượu trong este nhỏ hơn Na :23 nên gốc ancol là CH3 – (15) < 23 => Đáp án D đúng

 

Ví dụ 5: (CĐ – 07) Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công

thức phân tử của X là:  A. C3H8O2. B. C3H8O3. C. C3H4O. D. C3H8O.
Phân tích: Nhận thấy T = nO2 = 1,5 => ancol no,đơn chức, mạch hở (CnH2n+2O ) => Đáp án D. Suy luận như
n
CO
2

vậy rất nhanh không cần tính toán, dành thời gian để giải quyết các bài toán khác.

 

Ví dụ 6:(ĐH-09) Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là

A. Na. B. Ca. C. Ba. D. K.
Phân tích: Dựa vào đáp án ta thấy KL là hóa trị II hoặc hóa trị I ,ta lần lượt xét hai trường hợp:
Nếu là KL hóa trị II: MO + H2O => M(OH)2 ; M + H2O =>  M(OH)2 + H2
0,01 0,01 mol 0,01 0,01 0,01mol

 

 

2,9 = 0.01(M+16) + M*0,01 =>M =137 =>Ba

 

Ví dụ 7 : (ĐH-10) Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là

A. HCOOH và CH3OH     B. CH3COOH và CH3OH         C. HCOOH và C3H7OH     D. CH3COOH v  C2H5OH

Phân tích: : Gọi số mol: RCOOH    a ;   R’OH    ½ a           ;   RCOOR’  b

Theo giả thiết: Þ nRCOONa = a + b = 0,2 mol. MRCOONa = 82 Þ R = 15. (CH3). X là CH3COOH

 

Loại đáp án: A và C. ½ (a + b) < nR’OH = ½ a + b < a + b Þ 0,1 < nR’OH < 0,2 40,25 < Mancol < 80,5. Loại đáp án B => Đáp án D

lien-he-trung-tam-gia-su

Liên hệ tìm gia sư dạy kèm tại nhà Uy Tín Tphcm:

0985. 856. 125 Thầy Trí (chuyên ban tự nhiên)
0909. 273. 078 Cô Trân (chuyên ban xã hội)
(Làm việc các ngày trong tuần và ngày lễ)
Website: trung tam gia su Tphcm
Facebook: gia su uy tin Tphcm

Từ khóa tìm kiếm: “gia su mon hoa, day kem tai nha mon hoa”

Giáo viên : Cô Phương

Trung tâm gia sư Bình Dương có đội ngũ gia sư chất lượng: Nhận dạy kèm Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh cho học sinh Tiểu Học; Toán, Lý, Hóa, Văn, tiếng Anh từ lớp 1 -12; Luyện thi Đại học các khối A, A1, B, C, D...Tin học - Ngoại ngữ tại nhà theo yêu cầu. Điện thoại : 0985 856 125 Thầy Trí || 0909 273 078 Cô Trân ( Làm việc 7h- 22h tất cả các ngày trong tuần và ngày lễ )

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *